Efter en række kurser i tegning, croquis og portrætmaling hos Skolen for Brugskunst, Ulrik Hoff, Ole Tandrup og andre har Elsebeth udforsket mange genrer indenfor tegning og maling – lige fra geometriske abstraktioner til surrealistiske akvareller til egentlig landskabsmaling. Det er dog altid mennesket og naturen, gerne i samspil, som hun vender tilbage til.

After a number of courses in drawing, nude model sketches and portrait painting at the School of Art, at painter Ulrik Hoff, Ole Tandrup and others, Elsebeth has explored many genres in drawing and painting – from geometric abstractions, surreal watercolors paintings to actual landscape painting. However, it is always the humans and the nature and their interaction to which she turns.